Toetsing

Toetsing maakt een belangrijk deel uit van het volgen van jouw vorderingen. Bovendien bewaken we hiermee ook onze eigen kwaliteit. Dat is belangrijk voor jou èn voor onszelf, want we zijn aangesloten bij verschillende beroepsorganisaties.

Met instroomtoetsen en -gesprekken stellen we vast wat je ontwikkelings- en leerdoelen zijn; met tussentijdse toetsen en gesprekken bewaken we je voortgang. En met een eindtoets en -geprek kunnen we achterhalen of je je doelen ook gehaald hebt.

Hieronder staan links naar jouw toetsen; voor sommige ontvang je per e-mail een toegangscode. Uiteraard zijn je toetsgegevens veilig bij ons; we delen die met niemand anders en je hebt altijd het recht op inzage van je gegevens. Na een coachings-, begeleidings- of cursustraject worden je gegevens in overleg met jou vernietigd (lees ook ons privacy-statement).

Instroomtoetsen

  • Persoonlijke vaardigheden Timemanagement
  • Persoonlijke vaardigheden Teammanagement
  • Persoonlijke vaardigheden Projectmanagement
  • Persoonlijke vaardigheden Vergaderen
  • Persoonlijke vaardigheden Onderhandelen
  • Persoonlijke vaardigheden Omgaan met moeilijke mensen
  • Persoonlijke vaardigheden Supervisie
  • Persoonlijke vaardigheden Beoordelingsgesprek
  • Persoonlijke vaardigheden Communicatie

Voortgangstoetsen

[vraag je link]

Uitstroomtoetsen

[vraag je link]

Aangesloten

Als NLP Master Coach ben ik geregistreerd bij NLPEA; de opleiding die ik volgde is gecertificeerd volgens richtlijnen van ICF.

De Stichting ‘Begeleiden bij Burnout en Stress’ bestaat uit ca. 40 Coaches, gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met stress- en burnoutklachten. Samen vormen wij sinds 2007 een landelijk netwerk en zorgen via nascholingsdagen voor voortdurende professionalisering. Wij zijn aangesloten bij de stichting ‘Begeleiden bij Burnout en Stress’.

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs Register voor Instellingen (CRKBO) staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Wij staan geregistreerd in het CRKBO.

NOBCO
De Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) is er voor iedereen die op zoek is naar een professionele coach en voor coaches die willen werken aan verdere professionalisering van het coachvak. Wij onderschrijven de beroepscode van NOBCO, vastgelegd in de Internationale Ethische Code voor coaches.