Vergoeding van kosten

Soms kun je de de kosten voor een coachtraject vergoed te krijgen. Dat kan op verschillende manieren.

Via de werkgever

Werkgevers reserveren in veel gevallen opleidingsbudgetten per medewerker. Dat budget kan ook voor coaching worden aangesproken. Beter zelfs, want in het algemeen zijn de kosten van een cursus of training vele malen hoger dan die van coaching en dat terwijl een coachtraject vaak als effectiever wordt ervaren. Vraag er vooraf naar bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbo-dienst

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van vermindering van werkdruk, burn-out preventie en ter voorkoming van langdurig verzuim. Vraag ernaar bij de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze vaak inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en/of vaardigheden nodig voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je belastingadviseur of de belastingdienst.
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar als bedrijfskosten.

Vragen?

Kom je er niet uit, bel me dan op 0575-77 56 29.
Ik neem zelf de telefoon op!

Je mag ook een terugbelverzoek claimen.
Daarbij kun je aangeven wanneer je teruggebeld wilt worden.
Doe hier je terugbelverzoek en ik bel je op jouw tijdstip!