Tips en tops: je kernkwaliteiten

Het kernkwadrant is een model dat jouw eigenschappen, leerpunten en gevoeligheden in kaart brengt. Het is ontworpen rondom de begrippen kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. In het kwadrant wordt de onderlinge samenhang zichtbaar.

Universeel model voor groei

Bij trainingen, personal coaching en zelfanalyse wordt dit model veel gebruikt. Het is een hulpmiddel voor zelfinzicht, het definiëren van ontwikkelpunten en het analyseren en bespreekbaar maken van problemen in interactie. Het kernkwadrant is opgesteld door Daniel Ofman en wordt ook wel het kwadrant van Ofman genoemd. Het kent de elementen: kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie.

Kernkwaliteit

In Bezieling en kwaliteit in organisaties (ISBN 9789021551661) beschrijft Ofman (2004) een kernkwaliteit als "een eigenschap die tot het wezen (de kern) van een persoon behoort. De kernkwaliteit 'kleurt' een mens, het is de specifieke sterkte waar we bij hem of haar direct aan denken."
Ieder mens heeft vier of vijf kernkwaliteiten die hij - vaak onbewust - dagelijks inzet. In je werk en leven is het van belang om die dingen te doen, waarbij je je kernkwaliteiten goed kunt benutten. Dan zit je als het ware "in je kracht".

Valkuil

Een valkuil is een "teveel van het goede", een doorgeslagen kernkwaliteit. De kernkwaliteit ontaardt dan in wat anderen ervaren als een slechte eigenschap. De ondernemer die risico's durft te nemen, wordt – als hij in zijn valkuil stapt – een overmoedige waaghals. Een valkuil wordt ook wel een vervorming (Gerrickens, 1997) genoemd.

Bij zelfstandigheid kan de valkuil eigengereidheid passen, maar ook bijvoorbeeld "te solistisch bezig zijn".
Bij doelgerichtheid zijn mogelijke valkuilen: geen oog/oor voor mensen hebben, fanatisme, egoïsme, ongeduld. Welke valkuil bij jouw kwaliteit past, verschilt per persoon. Door je valkuilen te kennen, ontwikkel je een soort alarmbel die gaat rinkelen als je doorslaat.

Uitdaging

Een uitdaging is je leerpunt en zorgt ervoor dat de kernkwaliteit ook daadwerkelijk een kwaliteit blijft en niet ontaardt in een valkuil. Uitdagingen houden houdt je kernkwaliteit dus in evenwicht omdat ze altijd het positieve tegenovergestelde van de valkuil zijn. De uitdaging bij de valkuil 'overmoed' zou dus 'voorzichtigheid' kunnen zijn. Dit houdt in dat de gedienstige ambtenaar ook moet leren bij tijd en wijle voor zichzelf op te komen, om geen slaaf te worden.
De uitdaging bij eigengereidheid zou "luisteren naar anderen" kunnen zijn, bij "te solistisch bezig zijn" "anderen erbij betrekken". Bij de valkuil "geen oog/oor voor mensen hebben" past de uitdaging "relatiegerichtheid" et cetera.

Allergie

Een allergie is een eigenschap van anderen waar je een grondige hekel aan hebt, oftewel 'allergisch' voor bent. De meeste mensen blijken allergisch te zijn voor het teveel van hun uitdaging. Je allergie is dan ook het negatief tegenovergestelde van je eigen kernkwaliteit.
De ondernemer met durf zal waarschijnlijk gek worden van overbezorgde mensen die geen gok durven te wagen. De onderwijzer met veel vakkennis wordt Gallisch van een leerling met weinig interesse in zijn vakgebied.

Wat kun je hieruit leren

Toch zit er onder die allergieën ook een kwaliteit van diegene voor wie je allergisch bent, namelijk respectievelijk 'voorzichtigheid' of ´open-minded’ . Een ondernemer zou dus veel kunnen leren van zijn allergie, want voorzichtigheid is tenslotte zijn uitdaging. En ook een docent zal triggeren op zijn eigen allergie: welke zou dat kunnen zijn?
Bij de kwaliteit zelfstandigheid passen allergieën als 'afhankelijkheid', 'met alle winden meewaaien' of 'passiviteit'. Voor doelgerichte mensen liggen allergieën als 'vaagheid', 'onzekerheid' of 'wispelturigheid' op de loer.

Van alle aspecten van het kwadrant is je allergie het meest interessant; dat laat zien waarom je triggert op anderen, met andere woorden wat je in je valkuil drijft. Mijns inziens is dat bijna nog belangrijker dan je uitdaging... In dat opzicht is het effectiever om je kwaliteiten te versterken en zo uit je valkuilen te blijven, dan om je uitdagingen te ontwikkelen. Besteed je energie verstandig!

Ermee aan de slag

Wil jij ook weten wat jouw kwaliteiten zijn? Wil je leren hoe je uit je valkuil blijft, hoe je werkt aan je uitdagingen en, mooier nog, hoe je heel eenvoudig je kwaliteiten kunt versterken? Neem contact met me op!

© John Vrakking | Training & Coaching, bewerkt op 21 oktober 2019

Lees ook

Gratis download

Lees alles over hoe jouw ontwikkelingsthema al jaren je functioneren in de weg zit!