Veel gestelde vragen (FAQ) en de antwoorden

Heb je een vraag die hier niet bij staat? Stel 'm en je krijgt snel antwoord!

Wat is coaching en hoe kan het mij helpen?
Coaching is een gestructureerde begeleiding waarbij een professionele coach helpt bij het stellen en bereiken van doelen, bevorderen van zelfbewustzijn, ontwikkelen van vaardigheden en het vinden van oplossingen. Het biedt ondersteuning, motivatie en helpt bij persoonlijke groei en prestatieverbetering. Geen vervanging voor therapie, maar gericht op ontwikkeling op een manier die voorbij gaat aan je huidige gedragsrepertoire.

Welke soorten coaching bieden jullie aan?
Je kunt voor individuele coaching. Die is er in een algemene, persoons- en ontwikkelingsgerichte vorm en een vorm gericht op leiderschapsontwikkeling. Voor teamcoaching kun je niet bij ons terecht.

Hoe werkt online coaching?
Bij online coaching krijg je toegang tot een digitale omgeving waarbinnen je opdrachten vind, ondersteunende literatuur en soms ook een chat-omgeving. In ons geval krijg je daarnaast ook de coachingsmonitor en toegang tot de agenda van je coach.
Bij e-mail of chat-coaching communiceer je digitaal met je coach.

Wat zijn de voordelen van coaching?
In een training leer je vaardigheden, in coaching leer je nieuw gedrag. Een goede coach daagt je uit buiten je comfortzone te treden. Dat stimuleert persoonlijke groei, ontwikkeling van vaardigheden, stressvermindering en bevordert welzijn en veerkracht, waardoor succes in verschillende aspecten van het leven wordt vergroot.

Hoe kan ik een coach kiezen die bij mij past?
Ga bij jezelf na welke rol je voor jezelf ziet in coaching en wat je van je coach verwacht. Daarna helpt het om a) ervaringen van anderen te lezen en b) een kennismakingsgesprek te plannen. Kies een coach die is aangesloten bij een beroepsvereniging. Afgaan op de opleiding van de coach of een accreditatieniveau is alleen belangrijk als je als HRM'er bulk-inkopen doet. Een individuele coachee kan beter afgaan op een klik met de coach.

Wat zijn de tarieven voor coachingssessies?
De tarieven voor coaching verschillen. De basisprijs in 2023 is € 145 per uur. Meestal werk ik op basis van een pakket van services en diensten om dat uurtarief heen.

Kan ik ook tussentijds voor urgente vragen terecht?
Afhankelijk van de omvang van je coachingstraject maken we afspraken over de ondersteuning waarop je kunt rekenen. Dat kan variëren van 'binnen 24 uur in chat' tot 'binnen vier uur telefonisch'. Los van je gemaakte afspraak kun je altijd gebruik maken van een moment dat ik speciaal gereserveerd hou voor afspraken-tussendoor.
We bespreken je te verwachten behoefte bij je intake-gesprek.

Hoe kan ik een coachingssessie inplannen?
Je krijgt toegang tot je eigen digitale werkomgeving waar je rechtstreeks in mijn agenda kunt plannen. Een kennismakingsgesprek boeken gaat op dezelfde manier: doe dat hier.

Wat moet ik voorbereiden voor een coachingssessie?
Voor een eerste gesprek zou je na kunnen denken over het volgende:

  • wat is de aanleiding voor je coachvraag
  • wat verwacht je van coaching
  • wat zijn je leerdoelen
  • welke aanpak past goed bij jou, wat zou kunnen werken
  • heb je eerder coaching gevolgd en, zo ja, wat waren je belangrijkste inzichten?
  • wat is er door dat traject positief veranderd in jouw leven?


Wat gebeurt er tijdens een typische coachingssessie?
Na binnenkomst mag je even 'landen'. Ik vraag je, aan de hand van je ingebrachte reflectie, naar hoe de afgelopen periode voor je gegaan is. Ik vraag ook naar wat je voor deze sessie wilt inbrengen en hoe ik je kan helpen. We bespreken wat je inbrengt en ik heb de rol van vragensteller. Ik oordeel niet, vind niets en ik ben open. Elke sessie begint voor mij met een lege bladzijde en ik stel verhelderende vragen.
We maken een nieuwe afspraak en je vertrekt met huiswerk dat je zelf formuleert.

Hoe gaat de communicatie tussen mij en mijn coach verlopen?
Je krijgt toegang tot je digitale, beveiligde werkomgeving. Naast de live of online gesprekken die je hebt, verloopt alle communicatie met je coach via dit platform. Zo heb je alles op één veilige plek samen.

Zijn coachingsessies vertrouwelijk?
Alles wat binnen de sessies besproken wordt en alles wat je in je digitale werkomgeving deelt, is vertrouwelijk. Je coach heeft zich geconformeerd aan de Internationale Ethische Code (IEC) van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) in Nederland.

Hoe kan ik omgaan met eventuele hindernissen tijdens mijn coachingstraject?
Als zich onvoorziene omstandigheden voordoen die we een rol kunnen geven in onze gesprekken, schorten we de sessies op. Als zich financiële problemen voordoen, spreken we een regeling af.
Als ik zelf ziek ben of 'not-fit-to-fly' kan ik terugvallen op collega-coaches. Ik overleg altijd met je wat we in zo'n geval het best kunnen doen.

Wat als ik niet tevreden ben met mijn coachingssessies?
Als je niet tevreden bent, kaart je dat aan bij je coach. Meestal leidt dat naar een oplossing. Je coach heeft zich geconformeerd aan de klachtenprocedure van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) in Nederland en daar kun je terecht met klachten. Een klachtenformulier kun je hier vinden.

Zijn er online hulpmiddelen of materialen die ik kan gebruiken tussen de sessies door?
Afhankelijk van welke coachingsvariant je gekozen hebt, kun je al dan niet beschikken over verschillende online hulpmiddelen. Ook zou je al dan niet toegang kunnen krijgen tot de CoachingsMonitor. Ook e-mail coaching of coaching via chat behoort tot de mogelijkheden.

Wat zijn de specialisaties van de coach op deze website?
Ik ben NLP Master Coach, wat wil zeggen dat ik gebruik zou kunnen maken van het NLP repertoire voor jouw coaching. Verder ben ik aangesloten bij de vakgroep executive coaching van NOBCO.

Wat is het verschil tussen coaching en therapie?
Coaching richt zich op persoonlijke groei, doelgerichtheid en prestatieverbetering. Het helpt bij het stellen van doelen en ontwikkelen van vaardigheden. Therapie daarentegen behandelt psychische aandoeningen, trauma en emotionele problemen, onderzoekt het verleden en helpt bij het omgaan met emotionele uitdagingen. Therapie is gericht op genezing, terwijl coaching op ontwikkeling is gericht.

Hoe lang duurt een coachingstraject gemiddeld?
Een coachingstraject duurt gemiddeld drie tot vijftien sessies. Dat is nogal een grote bandbreedte. In je intake-gesprek kan ik je meer vertellen.

Hoe kan ik mijn coachingsdoelen bereiken?
Tijdens je intakegesprek stellen we je doelen vast. Dat zijn er maximaal drie. In de eerste vervolgsessie bespreken we waar je nu staat en wat je eerder al gedaan hebt om je doelen te bereiken. Op basis daarvan maken we een vervolgplan. Dat is telkens onderwerp van onze sessies. Het is mijn rol om je daarin te begeleiden, zodat je stapje voor stapje nieuw gedrag kunt omarmen en toepassen.

Wordt coaching vergoed?
Soms wordt coaching vergoed. Je werkgever kan besluiten bij te dragen of de volledige kosten voor coaching te vergoeden. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat je zorgverzekering vanuit de aanvullende verzekering de kosten deels of volledig vergoed.
Om te zien of dit voor jou van toepassing is kan je het best hiernaar informeren bij je werkgever of zorgverzekeraar.

Hoe kan ik feedback geven over mijn coachingstraject?
We doen een intake-gesprek en een afsluitend gesprek. Daarbij leggen we respectievelijk je doelstellingen en je bevindingen vast. In elk coachingsgesprek vraag ik je naar hoe effectief je de sessie beleefd hebt en wat er voor jou beter zou werken. Als dat van toepassing is, kun je je bevindingen ook kwijt in de Coachingsmonitor. Weet: de meeste cliënten krijg ik door actieve doorverwijzing. Nieuwe cliënten krijg ik van tevreden cliënten. Met je feedback wordt altijd wat gedaan!

Mijn vraag staat er niet bij
Raadpleeg de chat hier rechtsonder of stuur een mail en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.