Coaching leidinggevenden VIP

Jouw leiderschap

Om met jou je eigen leiderschap volledig tot ontwikkeling te laten komen, onderzoeken we samen wat je natuurlijke stijl is. Heb je die eenmaal ontdekt, dan is leidinggeven geen kunstje meer, maar gaat het vanzelf. Onze gezamenlijke reis beslaat een  klein jaar.

Je neemt de tijd om een nieuwe balans te vinden en om te landen in je nieuwe Stil.

Het resultaat is dat je een eigen, organische manier van leidinggeven ontwikkelt. Dat geeft je rust, een natuurlijke autoriteit zonder autoritair te zijn, draagvlak en steun voor jouw leiderschap en, last but not least, weer werkplezier.

We kiezen samen een project waarbinnen we dat zichtbaar kunnen maken, zodat je zelf je ontwikkeling kunt ervaren en kunt borgen.

  Wat gaan we doen

  • We verkennen in een strategiegesprek jouw centrale ontwikkelingsthema, je sterke punten èn je ontwikkelpunten volgens  beproefde modellen en we gebruiken daarbij 3600 feedback uit je omgeving;
  • Je gaat diepgaand aan het werk met je persoonlijke ontwikkeling en ik help je daarbij;
  • Ik geef je handvatten om je eigen ontwikkeling vorm te geven en we kiezen daarbij samen een centraal thema;
  • Ik geef je handvatten om je teamcoaching vorm te geven en monitor dat met video-coaching;
  • We hebben regelmatig tussentijdse terugkoppeling en ik help je met het aanscherpen van je teamcoaching;
  • Je houdt je eigen ontwikkeling en die van het team bij volgens een aangereikt model;
  • We kijken samen terug op jouw ontwikkeling en die van het team.

  In dit traject krijg je

  ✔ een intake-gesprek samen met je leidinggevende;

  ✔ elf werkopdrachten met een video;

  ✔ coaching via e-mail of in chat-omgeving;

  ✔ dertien individuele coachingsgesprekken;

  ✔ video- en/of audioregistratie (optioneel);

  ✔ een tussentijdse evaluatie;

  ✔ een afrondend gesprek;

  ✔ toegang tot de NOBCO coachings-monitor;

  ✔ toegang tot mijn beveiligde coachingsomgeving;

  ✔ toegang tot verdiepende stof.  Het proces

  Je proces bestaat uit vijf delen:

  • Contractfase, een kennismaking en het samen met je leidinggevende opstellen van een coachingscontract;
  • Exploratiefase, het vaststellen van de huidige en de gewenste situatie;
  • De eerste gesprekkencyclus, met de eigenlijke coachingsgesprekken, zelfwerkzaamheid en tussentijdse evaluatie;
  • Het vervolg van je gesprekkencyclus, met eventueel bijgestelde coachingsdoelen;
  • De afronding, met evaluatie met je leidinggevende en een formeel afscheid.

  Je investering

  We spreken elkaar gedurende ongeveer een klein jaar tweewekelijks live of online. Naarmate je traject vordert, kunnen de afspraken wat verder uit elkaar liggen.

  Je investering bedraagt € 3.795,00 (exclusief BTW).

  Voorlopig inschrijven kan eenvoudig door dit formulier in te vullen. Je ontvangt dan een uitnodiging voor het maken van een intake-gesprek. Dit is nog vrijblijvend; je inschrijving is pas definitief na goedkeuring van de offerte die je ontvangt na je intakegesprek.

  Meld je aan


  Je digitale werkomgeving

  Toegang tot de NOBCO Coachingsmonitor,
  waarin we je feedback en
  voortgang vastleggen.

  Toegang tot je werkopdrachten en
  aanvullende video's.

  Onbeperkt toegang tot
  aanvullende materialen.

  Toegang tot je beveiligde online werkomgeving,
  waarin je al je uitwerkingen en je communicatie
  met je coach bij elkaar hebt.