Versterkende coaching: bouwen aan potentieel met amplitieve coaching

Je doorlopende ontwikkeling

Niet het voorkomen of behandelen van problemen staan in deze coachingsvorm centraal, maar het bevorderen van een positieve, verrijkte grondhouding.

Door in te zetten op bevlogenheid en welbevinden bouwen we aan duurzame inzetbaarheid. Dat vraagt het verkennen van de huidige stand van zaken op en rond de werksituatie en een blik op te toekomstige ontwikkelingen voor de branche.

Zouden we dit vroeger een cursus hebben genoemd met deelname aan plenaire sessies, tegenwoordig is maatwerk de norm. Deze vorm van coaching en de aangereikte materialen speelt daarop scherp in.

Wat ga je doen

  • Je verkent de dynamiek van je werkomgeving voor de korte en middellange termijn;
  • Je verkent zelf jouw sterke punten èn je ontwikkelpunten volgens een beproefd model;
  • Je gaat aan het werk met je persoonlijke ontwikkeling met aangereikt materiaal;
  • Ik geef je handvatten om je ontwikkeling vorm te geven;
  • We hebben regelmatig e-mail of app-contact;
  • Je houdt je eigen ontwikkeling bij;
  • Je reflecteert op jouw eigen ontwikkeling.

In dit traject krijg je

✔ een intake-gesprek;

✔ acht werkopdrachten met een video;

✔ coaching via e-mail of in chat-omgeving;

✔ een afrondend gesprek;

✔ toegang tot mijn beveiligde coachingsomgeving;Je proces

Je proces bestaat uit drie delen:

  • Contractfase, met daarin een kennismaking, het vaststellen van de huidige en de gewenste situatie en het opstellen van een zakelijk en inhoudelijk coachingscontract;
  • De gesprekkencyclus, met daarin de eigenlijke coachingssessie die per e-mail of chat plaats zullen vinden en jouw zelfwerkzaamheid;
  • De afronding, met de evaluatie, een certificaat van deelname en een formeel afscheid.

Je investering

We spreken elkaar aan het begin en aan het eind in een Teams-meeting. Tussendoor heb je via e-mail of chat je coachingsmomenten. Dat is op basis van 'fair use'. Ik ga uit van eenmaal per week een sessie, maar er is geen echte limiet.

Je investering bedraagt € 275,00 (exclusief BTW).

Voorlopig inschrijven kan eenvoudig door dit formulier in te vullen. Je ontvangt dan een uitnodiging voor het maken van een afspraak voor een intake-gesprek. Dit is nog vrijblijvend; je inschrijving is pas definitief na goedkeuring van de offerte die je ontvangt na je intakegesprek.

Meld je aan


Je digitale werkomgeving

Toegang tot je werkopdrachten en
aanvullende video's.

Toegang tot je beveiligde online werkomgeving,
waarin je al je uitwerkingen en je communicatie
met je coach bij elkaar hebt.