NOBCO

De Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) is er voor iedereen die op zoek is naar een professionele coach en voor coaches die willen werken aan verdere professionalisering van het coachvak. Wij zijn aangesloten bij NOBCO en onderschrijven de beroepscode, vastgelegd in de Internationale Ethische Code voor coaches.